DataskyddspolicyDen 25 maj träder en ny dataskyddslag (GDPR) i kraft i hela EU. Svantes Bygg och Trärenovering AB vill därför passa på att informera om vilken data vi lagrat om dig.


Extern Dataskyddspolicy för Svantes Bygg och Trärenovering AB

Nedan följer information om vilka uppgifter vi behöver om dig som kund. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna utföra tjänster och förbättra vår service gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, till exempel bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat och för eventuella garantiåtgärder.

Personuppgifter som vi sparar

 • privatkunders personuppgifter dvs namn, adress, telefonnummer, mejladress och i förekommande fall personnummer och fastighetsbeteckning för att uppfylla bokföringslagen och kunna söka ROT avdrag
 • företagskunders kontaktuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, mejladress och kontaktperson samlas in i syfte att uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

Vilka får tillgång till uppgifterna

 • kunders personuppgifter får bara berörda myndigheter, företagets ledning samt administrativ personal tillgång till
 • Skatteverket kan vid ROT ansökan kan få tillgång till leverantörer, med enskild firma som har sitt personnummer skrivet på fakturan, samt kunder som ibland får en sådan leverantörsfaktura som underbilaga till sin egen kundfaktura
 • mejlkontakter har bara företagets ledning samt administrativ personal, tillgång till

Lagring och borttagning av uppgifterna

 • Lagring sker i företagets datorer på kontoret och laptop samt i pärmar på kontoret. Datorerna är försedda med antivirusprogram och har brandvägg. Säkerhetskopia förvaras på lokal server. Kontoret är låst tider det är obemannat.
 • Kunders personuppgifter tas bort efter att kunden varit inaktiv i 3 år.
 • Leverantörers personuppgifter tas bort efter att leverantören varit inaktiv i 3 år.
 • Mejlkontakter rensas ut efter att kontakten varit inaktiv i 3 år.
 • Samtliga dokument som rör bokföringen sparas även i pappersform i enlighet med bokföringslagen. Bokföringen ska för närvarande sparas i 7 år.
 • Alla dokument som rör själva arbetet, offerter, order, avtal sparas i 10 år på grund av eventuella garantiåtgärder som vi kan bli åtagna att rätta till.

Dina rättigheter

 • Personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.
 • Personer kan ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns få sina uppgifter raderade.
 • Ansvarig för data och personuppgifter på Svantes Bygg och Trärenovering AB är Henrik von Knorring, 0706 42 44 64.
 • Vid klagomål på vår hantering av personuppgifterna vänder man sig till Dataskyddsinspektionen.